Skiltning for sikkerhed: Hvordan et skilt kan redde liv

14. august 2023

I virksomheder er det vigtigt at have effektiv skiltning for at sikre medarbejderes sikkerhed. Flere steder kræver lovgivningen det også, at man har den rette skiltning på plads. Et skilt, der kan henvise til nærmeste flugtvej i en faresituation, er en af de skilte, som skal være tilgængelige i bygningen. Se det store udvalg gennem hjemmesiden og Find det skilt du mangler her.

Hvad er et skilt og hvordan virker de bedst?

Flugtvejsskilte er en af det vigtigste skilt, der skal være til stede på arbejdspladsen. Det er et skilt, der viser vej til den nærmeste flugtvej og kan hjælpe medarbejdere med at evakuere bygningen hurtigt og sikkert i tilfælde af brand eller andre nødsituationer. Disse skilte skal være tydelige, og må ikke blive dækket af anden skiltning eller materiale, der kan skjule dem.

Hvorfor er flugtvejsskilte vigtige?

Ved alvorlige nødsituationer er det vigtigt, at alle kan forlade bygningen hurtigt samt finde deres vej til den nærmeste flugtvej uden forvirring eller panik hvilket et skilt vil hjælpe på. Hvis der ikke er skiltning for flugtveje, kan dette føre til kaos og forsinkelser, mens personer leder efter en måde at undgå nødsituationen på. Derudover kan det forhindre personale i at evakuere bygningen hurtigt og sætte dem og andre i fare.

Hvad viser flugtvejsskilte?

Et skilt viser den generelle retning til den nærmeste flugtvej eller udgang fra bygningen. Disse skilte skal være placeret på strategiske steder som trapper, gange, og korridorer. Hver del af skiltet bærer en vigtig betydning. Første del er en hvid pil med grøn farve baggrund, som viser den rette retning til en sikker udgang. Anden del viser beredskabsrum, som er et sted, hvor man kan beskytte sig mod farer som f.eks. brand. Sidste del af det skilt har en hvid farve baggrund med grønne bogstaver, som indikerer selve flugtvejens betydning.

Hvordan placeres flugtvejsskilte?

Flugtvejsskilte skal placeres på vægge i øjenhøjde, og det skal skiltes til alle vigtige steder på flugtruten. Hver bygning kan have forskellige krav, så det er nødvendigt at konsultere lovgivning og professionelle inden installation. Det er også vigtigt at overveje, om skiltene skal have en lys- eller mørkegrøn baggrund afhængigt af bygningens lyssætning eller andet visuelt brug af skiltene.

Som man har set, er det essentielt at placere skiltene korrekt og at bruge den rigtige farve til diverse skilt for at sikre deres synlighed. Derfor er det vigtigt at søge professionel hjælp til at identificere de bedste placeringer og farver til de mange skilt – det kan trods alt redde liv.